HİZMETLER
Dokümanlar

1-    GSM Ruhsat İşlemleri

2-    Umuma Açık Yerler Ruhsatı

3-    Yapı Kullanma İşlemleri

4-    Servis Ruhsatı

5 -   T Plaka

6-    Sıhhi İşyeri Açma

7-    Kamu Hizmet Standardı

8-  Belediye Yasakları Uygulama Yönergesi  

Alaşehir Belediyesi Bütçeler
2022 Yılı Bütçe İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Bütçe

İndirmek İçin Tıklayınız..

2024 Yılı Bütçe İndirmek İçin Tıklayınız..

 

 

Alaşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporları
2021 Yılı Denetim Komisyon Raporları İndirmek İçin Tıklayınız..
2022 Yılı Denetim Komisyon Raporları

İndirmek İçin Tıklayınız..

2023 Yılı Denetim Komisyon Raporları İndirmek İçin Tıklayınız..

 

Alaşehir Belediyesi Mali Tablolar
2023 Yılı Bilanço İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması

İndirmek İçin Tıklayınız..

2023 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Bütçelenen Ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Faaliyet Sonuçları İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırması İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı İç Borç Değişim Tablosu İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Nakit Akış Tablosu İndirmek İçin Tıklayınız..

 

 

Alaşehir Belediyesi Denetim Raporları
2019 Yılı Denetim Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Denetim Raporu

İndirmek İçin Tıklayınız..

 

Alaşehir Belediyesi Faaliyet Raporları

2005 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2006 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2007 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2008 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2009 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2010 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2011 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2012 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2013 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2014 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2015 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2016 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2017 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2018 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2019 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız..
2020 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız
2021 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız
2022 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız
2023 Yılı Faaliyet Raporu İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

 

Alaşehir Belediyesi Performans Programları

2016 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2017 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2018 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2019 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2020 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2021 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2022 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2023 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..
2024 Yılı Performans Programı İndirmek İçin Tıklayınız..

 

Alaşehir Belediyesi Stratejik Planı
2020 - 2024 Stratejik Planı İndirmek İçin Tıklayınız..

 

    Alaşehir Belediyesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları
2020 Yılı                                 İndirmek İçin Tıklayınız..

 

    Alaşehir Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
    İndirmek İçin Tıklayınız..

 

   Alaşehir Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi
    İndirmek İçin Tıklayınız..

 

Alaşehir Belediye Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  İndirmek İçin Tıklayınız..