Tarihçe

 

        

         İlçemiz M.Ö. 150-138 yılları arasında kurulmuş ve "Kardeşseverlik" anlamındaki PHiLADELPHiA ismi verilmiştir. Romalılar döneminde Romalıların Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bizans'ın da önemli bir askeri üssü olmuş ve bu yüzden birçok saldırıya maruz kalmıştır. Bu dönemde yapılan ve şehri çevreleyen surlar hala günümüzde de görülmektedir. Alaşehir 1389 yılında Yıldırım Bayezid tarafından kesin olarak Türk topraklarına katılmıştır. O tarihte Yıldırım Bayezid Han ne “ALA - ŞEHİR” diyerek bu günkü isminin gelişini hazırlamıştır.

         1520’ de Kanuni Sultan Süleyman döneminden, 1922 yılına kadar Alaşehir; Aydın ili Saruhan Sancağına bağlı bir ilçe olarak kalmıştır. 1922 yılında, Saruhan Sancağı Aydın ilinden ayrılarak, önce bağımsız sancak 1923 yılında ise Saruhan iline dönüşmüştür. Alaşehir ilçesinin Saruhan iline idari bağlılığı devam etmiştir.

         1927 yılında Saruhan ismi Manisa olarak değişmiş; Alaşehir o tarihten bu yana Manisa ilinin ilçesi olarak kalmıştır. Daha önce Alaşehir’ e bağlı bir bucak olan Sarıgöl, 1957 yılında Manisa’ ya bağlanarak müstakil bir ilçe olmuştur.

         Alaşehir ilçesi 02.01.1921 tarihinde teşkilatlanarak belediye olmuş ve Alaşehir’ e ait ilk imar planı Mühendis Ali Bey tarafından 1922’ li yıllarda “Şehir Yerleşim Planları” adı ile hazırlanmıştır. İlçenin ilk resmi imar planı 1971 yılında yapılmıştır. Bu imar planı 1977 yılında yenilenmiş, 1987 yılında da tekrar düzenlenmiştir, ilçenin imar planı 28 paftadan ibadettir.

         Alaşehir belediye sınırları içerisinde 15 mahalle bulunmaktadır. Belediye’ ye ait 2001 yılında tamamlanan 1710 hektarlık hali hazır harita mevcuttur. Belediye mücavir alanı 1663 hektarlık bir sahayı kapsarken, 73 hektarlık alanda imar planı çalışması yapılmıştır. Belediye meclisi tarafından (2000 Aralık - 2001 Mart tarihlerinde yapılan toplantılarda) mücavir alanın kuzey ve doğu yönünde genişletilmesi kararı alınmıştır. Bu yöndeki çalışmalar halen sürdürülmektedir.

         İlçenin alt yapısıyla İlgili olarak 1984 yılında İller Bankası aracılığıyla bir proje hazırlanmış, o tarihte başlayan çalışmalar aralıksız sürdürülmüş, 2001 yılı sonunda döşenen kanalizasyon hattı 75 km’ yi bulmuştur.

         1980 yılına kadar ilçenin içme suyu ihtiyacı kuyulardan faydalanılarak karşılanmış, 1984 yılında terfi sistemi yapılarak su ihtiyacının giderilmesine devam edilmiştir.

         Belediye içme suyu Afşar Barajında ve Evrenli köyünde bulunan ( sondaj kuyularından) yaklaşık 17 km.den İller Bankası tarafından döşenen İsale hattı ile gelmekte ve ilçe merkezine yaklaşık 80 km’ lik bir hatla dağıtılmaktadır. 2001 yılında yetersiz gelmeye başlayan su kaynaklarına ilaveten belediye tarafından başlatılan su arama sondaj çalışmaları sürdürülmektedir.

         2001 yılında yapılan çalışmalar sonucunda, ilçe hudutları dâhilinde 480 hektar meskûn ve 1230 hektar da gayri meskûn alan olduğu tespit edilmiştir. Meskûn alanda 1847 adet işyeri, 3800 adet de tek ve çok katlı konut bulunmaktadır.

         1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra Alaşehir’ de zemin etüt çalışmaları titizlikle yapılmaya, başlanmış binaların ruhsatlandırılması konusu sıkı takibe alınmış ve konutlarda kat sınırlandırılması getirilmiştir.