ETİK KOMİSYONU GÖREVİ,MEVZUATI VE ÜYELERİ

ETİK KOMİSYONU

 

Alaşehir Belediyesi Etik Komisyonu, 25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 18.10.2016 tarih ve 32 Sayılı Başkanlık Olur’u ile Belediyemiz bünyesinde oluşturulmuştur.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesinde Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 

Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

 

Etik Komisyonunun Görevi

 

 - Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

 - Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

 

GENEL FAALİYETLER;

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşuna ilişkin 5176 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek,  görev ve yetkisi çerçevesinde oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanılması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede; Belediyemiz Etik Komisyonu üyeleri ile Belediyemizce etik davranış ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili mevzuata ilişkin tüm bilgileri içeren bir duyuru yazısı hazırlanarak tüm birimlere gönderilmeye ve Belediye Başkanlığımızda çalışan tüm personelin konu hakkında bilgilerin güncellenmesi sağlanmaktadır.

 

Etik Komisyonu Üyeleri

Başkan: İnsan Kaynakları Eğitim Şefliği Mustafa BABIROĞLU
Üye: Hukuk İşleri Müdürlüğü Av. Alperen ALTIOĞLU
Üye: Yazı İşleri Müdürlüğü Aydan KÖKTEN

 

Mevzuatlar

 

 

İletişim

 

Alaşehir Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu İletişim Bilgileri

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan     :Mustafa BABIROĞLU
Telefon     :444 8 653 / 116

Komisyon Üyesi :Av. Alperen ALTIOĞLU
Telefon   :444 8 653 / 144

Komisyon Üyesi :Aydan KÖKTEN
Telefon    :444 8 653  /113