VETERİNER HEKİMLERİ ODASINA ZİYARET

Konu: Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması İşlemi İle İlgili Basında Çıkan Haberler
09.08.2019 tarihinde basında çıkan sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemine ve bu işlemle ilgili yayınlanan haberlere veteriner hekimler ve Veteriner Hekimler Odanız tarafından tepki gösterilmiştir.

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesine göre Sokak Hayvanları Geçici Bakımevlerinin yapılması, yaptırılması, işletmesi, işlettirilmesi Büyükşehir Belediyelerinin sorumluğundadır.

Alaşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları yürütebilmek amacıyla 2016 yılı temmuz ayı itibariyle yapılan başvurular sonucunda, Valilik izni ile mevcut bakımevi geçici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Büyükşehir Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası, köy ve beldelerin belediye sorumluluk alanlarına dahil olması nedeniyle bakımevinin kapasitesi ve işlerliği yetersiz hale gelmiştir.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması işlemi Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken 2018 yılı itibariyle kısırlaştırma işlerinin belediyemiz tarafından yapılması önerilmiş ve bu doğrultuda hazırlık yapılmaya başlanmıştır.

Birçok belediyede olduğu gibi belediyemiz tarafından da sorunların ötelenmesi ya da önemsenmemesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar neredeyse durma ve çözümsüz kalma aşamasına gelmiştir.

Alaşehir Belediyesi olarak bu durumun düzeltilmesi amacıyla çalışmalara başlayarak bir çok ilçemizde Veteriner Hekim bulundurulmamasına rağmen Belediye Meclis'imizce ikinci veteriner hekimi kadrosu açılmış ve 01.08.2019 tarihi itibariyle belediyemiz bünyesinde ikinci sözleşmeli Veteriner Hekimi işe başlatılmıştır.

Sokak hayvanlarının sorunları ile ilgili tüm yetki ve sorumluluğun kanun gereği Büyükşehir Belediyesinde olmasına rağmen belediyemiz bu sorunların giderilmesi ve kısırlaştırma işlemlerinin bir an önce yapılarak vatandaşlarımızın ve sokakta yaşayan bu canlarımızın huzurlu bir yaşam sürmeleri için tüm imkanlarını seferber etmiştir.

Sokakta yaşayan canlarımızın yaşadığı bu problemlerin sadece ilçemizde değil tüm Türkiye genelindeki belediyelerde devam etmesi ve bu durumun çözülmesi ile ilgili belediyeler tarafından kayda değer gelişmelerin yaşanmaması nedeniyle Belediye Başkanlığımız tarafından bir farkındalık ve kamuoyu oluşturulmak istenmiştir.

Konu ile ilgili olarak bakım evine yapılan ziyarette Veteriner Hekimi arkadaşlarımızın kısırlaştırma işlemi yapacağı öğrenilmiş, bu operasyonların önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve sosyal medya üzerinden kamuoyuna bilgi vermek maksadıyla video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiştir.

Veteriner Hekimlerin yapmış oldukları operasyona KESİNLİKLE bir müdahalede bulunulmamış, gerçekleştirilen video ve fotoğraf çekimleri mizansen olarak kurgulanmıştır.

Farkındalık oluşturulması için hazırlanan bu video ve fotoğraflar basın kuruluşları tarafından bilgimiz dışında başlıklar kullanılmış ve amacına aykırı bir algı oluşmuştur. Bu durum bizleri de üzüntü içerisinde bırakmış ve asıl amacı toplum duyarlılığı oluşturmak olan bir etkinliği amacından uzaklaştırmıştır.

Asli görevlerini yerine getiren Veteriner Hekimi arkadaşlarımızın işlerine müdahale etmek gibi bir niyetimiz KESİNLİKLE olmamıştır ve olmayacaktır. Arkadaşlarımızın görevlerini yaparken ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Alaşehir Belediyesi olarak ilk kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olup 18 aylık süreçte yaklaşık 5000 kısırlaştırma işlemi yapılması hedeflenmektedir. Bu işlemlerle ilgili Veteriner Hekimi arkadaşlarımızın çalışma saatlerinden artakalan zamanlarda (örneğin haftada 2 saat olmak üzere) yapacakları yardımları ve Manisa Veteriner Hekimler Odasının da desteklerini bekliyoruz.

İlerleyen zamanlarda yapılacak olan çalışmalarda, Manisa Veteriner Hekimleri Odası ile koordinasyonun sağlanması için gerekli özenin gösterilmesini sağlayacağımızı bildirir saygılarımızı sunarız.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Bu konu ile ilgili olarak Manisa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Merter Yıldız, Genel Sekreter Ali Gök ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Kökçü Mustafaoğlu'nu makamda ziyaret ettik.
Görüşmeler sonrasında 15 gün içerisinde Alaşehir'imiz deki 17 veteriner hekimimiz ile bir araya gelerek bir toplantı düzenleme kararı aldık.