Bulvar, Cadde ve Sokaklara Raket, Billboard ve Megaligt Konulması Hk. İhale İlanı

İhalenin Konusu İşi : Niteliği :Kiralama 1. İdarenin Adı: Alaşehir Belediyesi Adresi: Beş eylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi No:115 Alaşehir Tel. No: 0236 6531537 Fax No : 0236 6539390 2. İlçemiz hudutları içerisinde bulunan Bulvar Cadde ve sokakları ve belediyece belirlenecek Raket ,Bilboart ve Megaligt konulması ve bakımı işi 3 yıllık kiraya verilecek olup YILLIK Muamman bedeli 36.000,00 TL. ( KDV Hariç) bedelle ihale edilerek kiraya verilecektir. 3. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden yapılacaktır. İhaleye katılacak gerçek tüzel kişi veya kişilerde 2886 S.D.İ.K. nun 5. maddesindeki şartlar aranır. İsteklilerin; İhale Dosyasında istenilen belgeler ihale şartnamesinin 9. maddesinde yer almaktadır. 4. İş bu ihale ile ilgili şartname Belediye Tahakkuk Şefliğinden temin edilebilinir ve Görülebilir. 5. İhale 18/02/2015 Çarşamba günü saat 14:30 de Alaşehir Belediyesi encümeni huzurunda Açık Attırma Usulü ile yapılacaktır. 6. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatları ile birlikte ihaleye katılma belgelerin 18/02/2015 saat 12:00 e kadar Belediye Tahakkuk Şefliği İhale Sorumlu Personele vermeleri gerekmektedir. 7. İhaleye ait geçici teminat için %3olup 1.080.000 TL. dir. 8. İhaleye katılacak olan istekliler istenilen belgeleri 2015 yılı içinde almış olacaktır.