BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI NİSAN AYINA AİT TOPLANTI GÜNDEM LİSTESİDİR

Gün     : 01.04.2020 / Çarşamba                                                       

            Saat     : 18:00

 • Yoklama Alınması.
 • Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ayı Meclis Kararımız tüm üyelerimize iletilmiş ve bilgilendirme yapılmıştır. Mart Ayı Meclis Birleşimine ait söz almak isteyen olup olmadığının sorulması

 

 

 1. Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ay’ı Meclis Toplantısında (Gündem 1) Hukuk görüşleri alınarak karara bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlçemizde bulunan 4 adet esnaf odasının talepleri doğrultusunda, Belediyemiz 2020 yılı gelir tarifemizin pazaryerleri ücretleri bölümünün yeniden değerlendirilmesi hususunda Plan Bütçe Komisyonunca alınan kararın değerlendirilmesi,

 

 1. Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ay’ı Meclis Toplantısında (Gündem 2) Hukuk görüşleri alınarak karara bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz 2020 yılı gelir tarifemizin El İlanı Ücretleri bölümünün halkımızdan gelen istek ve görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi hususunda Plan Bütçe Komisyonunca alınan kararın değerlendirilmesi,

 

 1. Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ay’ı Meclis Toplantısında (Gündem 10) İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Killik Mahallesi 385 ada 4 parselde kayıtlı 428,00 m² alanlı “prefabrik bahçeli ev” vasıflı taşınmaz ve üzerinde bulunan 45,00 m² binanın satışı konusunda İmar Komisyonunca alınan kararın değerlendirilmesi,

 

 1. Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ay’ı Meclis Toplantısında (Gündem 11) İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Işıklar Mahallesi 111 ada 8 parselde kayıtlı 558,02 m² alanlı arsa vasıflı taşınmazın satışı konusunda İmar Komisyonunca alınan kararın değerlendirilmesi,

 

 1. Belediye Meclisinin 2020 yılı Mart Ay’ı Meclis Toplantısında (Gündem 12) İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1330 ada 1 parselin Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunda İmar Komisyonunca alınan kararın değerlendirilmesi,

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince 3 adet Encümen Üyesinin GİZLİ oyla seçimi,

 

 1. Belediye İdaresinin 2019 Yılına ait FAALİYET RAPORU’nun görüşülmesi ve oylanması. 

 

 1. Kamu ve Özel bankalardan kredi kullanmak amacıyla İller Bankası Genel Müdürlüğünden Belediyemiz adına 11.500.000,00 TL tutarında teminat mektubu alınması için Belediye Başkanı Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU'na yetki verilmesinin görüşülmesi

 

 1. İlçemiz Yeşilyurt Mahallesinde Alaşehir Belediyesine ait olan 389 ada 8 parsel numarasında kayıtlı, 461,66 m² alanlı, “tarla” vasıflı taşınmazın satışı konusundaki talebin Belediye Meclisinde değerlendirilmesi,

 

 1. İlçemiz Kurtuluş (Akarca) Mahallesinde Alaşehir Belediyesine ait olan 1039 ada 14 parsel numarasında kayıtlı, 174,00 m² alanlı, “arsa” vasıflı taşınmaz için 06.06.2002 tarih ve 272 sayılı Encümen Kararı ile satışına karar verilmiş, bedelinin ödendiği tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın devri konusundaki talebin Belediye Meclisinde değerlendirilmesi,

 

 1. İlçemiz Killik Mahallesinde Alaşehir Belediyesine ait olan 385 ada 12 parsel numarasında kayıtlı, 417,24 m² alanlı, “Prefabrik Bahçeli Ev ” vasıflı taşınmaz ve üzerinde bulunan 45,00 m² binanın satışı konusundaki talebin Belediye Meclisinde değerlendirilmesi,

 

 1. Kurumumuzda çalıştırılmak üzere; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü için 1 adet mimar, 1 adet inşaat mühendisi, 1 adet şehir plancısı ve Mali Hizmetler Müdürlüğü için 2 adet ekonomistin tam zamanlı sözleşme ile istihdam edilmesi ve ücret tespitinin belirlenmesi konusunun değerlendirilmesi,

 

 1. Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir-Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalanması konusunun değerlendirilmesi,

 

    BİLGİLENDİRME;

    Belediyemiz 2019 Mali Yılına ait DENETİM KOMİSYON RAPORU hakkında Denetim Komisyonu Başkanı Mustafa ARIKAN tarafından Meclisimize Bilgilendirme yapılması.