4 ADET İŞYERİ KİRA İHALESİ PAZARLIK İLANI

27.08.2014 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden ihalesi yapılan Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt Mah. Eski Hizmet Binası altında bulunan 1 nolu dükkân, Yeşilyurt Mah.100 yıl Cad. Sanayi içerisinde bulunan 6 nolu Dükkan, Yeşilyurt Mah. Pazaryeri girişi 1 Nolu dükkan ve Yeşilyurt Mah. Pazaryeri girişi 4 Nolu dükkan kiralanması için şartname hükümlerine haiz müstecir bulunmadığından 2886 S.D.İ.K.nun 49 . Maddesi gereğince 43. madde 2. fıkrasında belirtilen esaslar doğrultusunda aynı ilan ve şartnamesi esasları dahilinde 15 gün süre ile pazarlığa bırakılmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen dükkânlar için Katılmak isteyenler şartname hükümleri doğrultusunda belgelerini hazırlayıp 11.09.2014 Tarih ve saat 12.00’e kadar Belediye Varidat Memurluğu İhale Sorumlu Personeline vermek zorundadırlar.

 Şartnameyi Belediye Varidat Memurluğundan temin Edebilirler.

 

Tarih ve saat

İhale Yeri

İhale Konu

Geçici Teminat

İhale Usulü

İhale Türü

11.09.2014  14:30da Alaşehir Belediyesi Belediye Encümeni Huzurunda Yeşilyurt Mah. Eski Hizmet Binası 1nolu Dükkân 72.00TL Pazarlık Usulü Kira İhalesi
11.09.2014  15,00de Alaşehir Belediyesi Belediye Encümeni Huzurunda Yeşilyurt Mah.100 yıl cad. sanayi içeri bulunan 6 nolu Dükkân 72,00 TL Pazarlık Usulü Kira İhalesi
11.09.2014 15,30da Alaşehir Belediyesi Belediye Encümeni Huzurunda Yeşilyurt mah. pazaryeri girişi 1nolu Dükkân 72,00TL Pazarlık Usulü Kira İhalesi
11,09.2014 16,00 da Alaşehir Belediyesi Belediye Encümeni Huzurunda Yeşilyurt mah. Pazaryeri girişi 4 nolu Dükkân 79,00 TL Pazarlık Usulü Kira İhalesi

 

 

Gökhan KARAÇOBAN

                                                                                                Belediye Başkanı